NESCAFÈ Lioness (H5)

Брз во приготвување напитоци

05/25/2015

Брз во приготвување напитоци

  • Нуди 7 различни напитоци.
  • Поседува 3 резервоари.
  • Тежи 27 килограми.
  • Работи и со принцип на жетони.
  • Доаѓа со подлога.
  • Компактен и сигурен.
  • Едноставен за ракување.