NESCAFÈ Sagoma

Едноставен за ракување.

05/25/2015

Едноставен за ракување.

  • Нуди 10 различни напитоци.
  • Поседува 6 резервоари.
  • Тежи 140 килограми.
  • Работи и со принцип на жетони.
  • Доаѓа со подлога.
  • Компактен и сигурен.
  • Брз во приготвивање напитоци.